Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Domains

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Dịch

Vụ

Số Lượng Sản Phẩm

Băng Thông

Dung Lượng

Bảo Mật SSL

Hỗ Trợ Chỉnh Sửa 

Thiết kế Banner 

Hỗ trợ kỹ thuật

Ẩn thông tin cá nhân

Mức Độ Tùy Biến

Hỗ Trợ Nhập Liệu

WEB SIÊU RẺ

599k

Phí duy trì: 60k/tháng

Không giới hạn

Không giới hạn

20GB

Bảo mật SSL

Hoàn Thiện Website

1 Lần

3 Banner

24/7 Free

Cao

10 sản phẩm

3 bài viết 

WEB BÁN HÀNG

862k

Phí duy trì: 60k/tháng

Không giới hạn

Không giới hạn

20GB

Bảo mật SSL

Hoàn Thiện Website

Hỗ trợ nhiều lần

10 Banner

24/7 Free

Cao

15 sản phẩm

3 bài viết

WEB DOANH NGHIỆP

862k

Phí duy trì: 60k/tháng

Không giới hạn

Không giới hạn

20GB

Bảo mật SSL

Hoàn thiện website

Hỗ trợ nhiều lần

10 Banner

24/7 Free

Cao

15 sản phẩm

3 bài viết

WEB VIP

LIÊN HỆ

Không giới hạn

Không giới hạn

20GB

Bảo mật SSL

Hoàn thiện website

Hỗ trợ nhiều lần

30 Banner

24/7 Free

Cao

15 sản phẩm

3 bài viết