Web bán hàng - shop website

web doanh nghiệp - business website

WEB BÁN HÀNG

WEB DOANH NGHIỆP

NHẬN WEB SAU 3 NGÀY

Chọn Mẫu Web Bán Hàng
Chọn Mẫu Web Doanh Nghiệp

Quy trình làm web

Tiếp Nhận yêu cầu

của Khách hàng

Lắng nghe và tiếp nhận các yêu cầu cụ thể của khách hàng về website muốn làm

Định vị giao diện

chi tiết

Định hình cho khách hàng mẫu giao diện chi tiết của website. Các tủy chỉnh cụ thể khách hàng mong muốn

Hoàn thiện website

và bàn giao

Hoàn thiện website cho khách hàng theo yêu cầu đã trao đổi và bàn giao cho khách hàng theo thời hạn đã hẹn

Social Network

[instagram-feed]

Bài Viết